Проучване и промотиране на европейския механизъм за микрофинансиране Progress в България